Ordu Karıncaları

Ordu karıncaları yuva kazmak yerine 400.000 karıncadan oluşan dev koloniler halinde ilerleyip, önlerine çıkan canlıları avlarlar.Bu Karıncalar birlikte hareket ederek avlanırlar . Bu saldırı düzenine sürü adı verilir ve saldırıyı kraliçe yönetir . Ordu karıncaları kördürler. Yaşamlarındaki bu sosyal örgütlenmenin en büyük sebebi de budur.

 

Ara